Tìm kiếm

Quay dựng sự kiện

Sự kiện là một trong những điểm nhấn quan trọng của doanh nghiệp. Xu hướng công nghệ 4.0 đã tạo nên những giá trị và nhanh chóng đưa người dùng (users) tiếp cận online. Không phải đơn vị doanh nghiệp nào cũng xác định được quy trình quay dựng sự kiện để đưa ra một sản phẩm chất lượng.

Xây dựng thương hiệu và uy tín với các Tập đoàn, khách hàng doanh nghiệp lớn là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ nhân sự Thanhdat Media. Bên cạnh đó, Thanhdat Media áp dụng quy trình quay dựng phim sự kiện theo đúng tiêu chuẩn 05 bước:

  • Xác định yêu cầu, mục đích, mục tiêu
  • Xác định ý tưởng kịch bản sự kiện và kịch bản quay phim
  • Tiền kỳ quay phim thực tế
  • Quay phim trong sự kiện
  • Hậu kỳ và trả sản phẩm khách hàng

Thanhdat Media cam kết chất lượng và uy tín dịch vụ trên thị trường!