Tìm kiếm

Sản xuất phim ngắn

Sản xuất một thước phim hay và chất lượng đòi hỏi một quy trình làm việc và sản xuất chuyên nghiệp.

  • Nguyên tắc: Tôn trọng – Hợp tác – Song hành

Quy trình sản xuất được Thanhdat Media thực hiện dựa trên 05 bước:

  • Tiếp nhận thông tin
  • Xây dựng ý tưởng
  • Xây dựng phân cảnh
  • Sản xuất hậu kỳ
  • Chuyển giao khách hàng

Thanhdat Media cam kết chất lượng dịch vụ và các điều khoản thỏa thuận hợp tác.