Tìm kiếm

Sản xuất TVC

Lựa chọn Thanhdat Media với mong muốn tối ưu hóa những nhu cầu, thực tế hóa ý tưởng và mục tiêu của khách hàng thông qua những Brief khác nhau. Quy trình sản xuất TVC được Thanhdat Media xây dựng và thực hiện theo đúng cam kết.

  • Hợp tác song hành: Thanhdat Media (agency & đơn vị sản xuất) – Client (Khách hàng)
  • Xây dựng ý tưởng: Phương châm tối hưu hóa mục tiêu khách hàng, xác định Brief (mục đích, mục tiêu) và Concept (Ý tưởng- Thông điệp)
  • Sản xuất tiền kỳ: Bối cảnh, diễn viên, trang phục, âm thanh- ánh sáng, kịch bản, lời bình
  • Sản xuất TVC hậu kỳ
  • Phát hành – Chuyển sản phẩm tới khách hàng
  • Kết thúc hợp tác